Профилираният курс включва отделни модули, които могат да се избират и селективно от курсистите. Той надгражда основния курс и се фокусира в голяма дълбочина върху отделни теми, като: химия на етеричните и базовите масла, отделните системи в човешкото тяло, вкл. психика и емоции. Курсистите могат да записват отделните модули от профилирания курс в последователност, която сами избират.

За улеснение на курсистите, които желаят да запишат профилираните модули, предлагаме кратък курс по Обща анатомия. Той не е задължителен за тези, които имат завършено образование в областта на медицината и свързани с нея професии.