Специализиран курс по ароматна химия, за всички, които искат да задълбочат своите познания за съставните компоненти на етеричните и базовите масла и техните въздействия.

Препоръчително е участниците да са завършили Основен курс по ароматерапия. 

Курсът разглежда детайлно всички химични групи и съединения от тях, присъстващи в състава на етеричните масла. Тяхната структура, разтворимост, летливост, реактивност и токсичност, както и терапевтичното им въздействие, във връзка с техния състав. 

Разглеждат се строежа и свойствата на базовите масла. 

Продължителност на курса: 4 седмици
Продължителност на сесиите: 4 учебни часа
Обща продължителност: 16 учебни часа

Съдържание на курса:

1. Атоми и структура на атома. Молекули. Връзки

2. Въглерод и неговите структури. Водород. Кислород

3. Как растенията образуват етеричните масла

4. Функционални групи: Структура, разтворимост, летливост, реактивност, токсичност към тялото. Терапевтично действие. В кои масла се съдържат

4.1. Терпени

4.1.1. Изопрен

4.1.2. Монотерпени

4.1.3. Сесквитерпени

4.1.4. Дитерпени

4.2.  Алкохоли

4.3.  Феноли

4.4.  Алдехиди

4.5.  Кетони

4.6.  Киселини и естери

4.7.  Фенил метил етери

4.8.  Циклични етери и оксиди

4.9.  Лактони

4.10. Кумарини; фототоксичност

5. Изомери

6. Контрол на качеството на етеричните масла. Фалшифициране. Деградиране

7. Фармакокинетика на етеричните масла

8. Базови масла

8.1.  Липиди, триглицериди

8.2.  Мастни киселини, наситени и ненаситени

8.3.  Омега класификация, есенциални мастни киселини

8.4.  Проникване в кожата

8.5.  Производство на базови масла. Качество. Рафиниране. Фалшифициране. Проверка на качеството.