Запознаване с основните понятия и структури от анатомията на човешкото тяло, като подготвителен курс за профилираните модули.

Продължителност: 16 учебни часа, 2 учебни дни
Теми: 

 • Основни понятия в медицината
 • Анатомични области на тялото
 • Структурна организация на тялото – атоми, елементи, молекули, витамини, минерали
 • Клетъчна организация и процеси в клетката
 • Тъкани
 • Системи
Запознаване с основните понятия и структури от анатомията на човешкото тяло. 

Видеозаписи на уроците, както и съпътсващите учебни материали, може да се закупят за самостоятелно обучение!

Знанията по обща анатомия са подготовка за онези, които искат да се запишат за модулите от профилирания курс, но нямат предварително обучение по анатомия и физиология на човешкото тяло.

8 учебни часа, разпределени в 2 дни


Начална дата: 13/05/2022 (петък)
Крайна дата: 27/05/2022 (петък)
Продължителност на сесиите: 09:00 - 12:00 (4 учебни часа)
Обща продължителност: 8 учебни часа

Основни теми: 

 • Основни понятия в медицината
 • Анатомични области на тялото
 • Структурна организация на тялото – атоми, елементи, молекули, витамини, минерали
 • Клетъчна организация и процеси в клетката
 • Тъкани, органи, системиЦена: 190 лв


Таксата се заплаща по банков път:

IBAN: BG20FINV91501017597569
Първа инвестиционна банка
Етерични ЕООД 

Основание: Анатомия и две имена на участника