Специализиран курс по ароматна химия за всички, които искат да задълбочат и разширят своите знания за съставните компоненти на етеричните и базовите масла и техните въздействия върху човешкото тяло. Курсът разглежда детайлно всички химични групи и съединения от тях, присъстващи в състава на етеричните масла. Тяхната структура, разтворимост, летливост, реактивност и токсичност, както и терапевтичното им въздействие, във връзка с техния състав. Разглеждат се също и строежа и свойствата на базовите масла. Важна част от курса е и фармакокинетиката на ароматните вещества - ще научите какво се случва със съставките на етеричните масла, когато попаднат в човешкото тяло. 

Курсът се предлага под формата на видеозаписи от провеждането му на живо и е подходящ за самостоятелно обучение. Възникнали въпроси по съдържанието на курса се изпращат в писмена форма от меню "Съобщения" в учебната платформа.

Съдържание на курса:

1. Атоми и структура на атома. Молекули. Връзки

2. Въглерод и неговите структури. Водород. Кислород

3. Как растенията образуват етеричните масла

4. Функционални групи: Структура, разтворимост, летливост, реактивност, токсичност към тялото. Терапевтично действие. В кои масла се съдържат

4.1. Терпени

4.1.1. Изопрен

4.1.2. Монотерпени

4.1.3. Сесквитерпени

4.1.4. Дитерпени

4.2.  Алкохоли

4.3.  Феноли

4.4.  Алдехиди

4.5.  Кетони

4.6.  Киселини и естери

4.7.  Фенил метил етери

4.8.  Циклични етери и оксиди

4.9.  Лактони

4.10. Кумарини; фототоксичност

5. Изомери

6. Контрол на качеството на етеричните масла. Фалшифициране. Деградиране

7. Фармакокинетика на етеричните масла

8. Базови масла

8.1.  Липиди, триглицериди

8.2.  Мастни киселини, наситени и ненаситени

8.3.  Омега класификация, есенциални мастни киселини

8.4.  Проникване в кожата

8.5.  Производство на базови масла. Качество. Рафиниране. Фалшифициране. Проверка на качеството.

Продължителност на курса: 16 учебни часа

Преподавател: Александър Пъшев, катедра „Химия и биохимия“ в Медицински университет, гр. Плевен

Препоръчително е курсисите да са завършили основен курс по ароматерапия, тъй като този курс надгражда и задълбочава знанията за етеричните и базовите масла. 


Цена на курса: 580 лв.

Таксата се заплаща по банков път:

IBAN: BG20FINV91501017597569
Първа инвестиционна банка
Етерични ЕООД
Основание: Курс ароматна химия, две имена на участника

За записване и повече подробности, позвънете на тел. 0899168961, 0877429008.